Промоции

 

                            

 

В настоящия сезон е от изключителна важност ранното диагностициране на трансмитивните заболявания, пренасяни чрез кърлежи, комари и кръвосмучещи мухи. Най-честите в тази група са: моноцитна ерлихиоза, лайшманиоза, лаймска болест, анаплазмоза и дирофилариоза.

 

Основен преносител на ерлихиозата е пасищният кърлеж. Точното време, необходимо

за предаване на ерлихиите към реципиента, е неизвестно. Тези вътрклетъчни агенти заразяват кучешките моноцити. Това са клетки от изключителна важност за ефикасността на имунната система. Поразените животни имат повишена температура, увеличени лимфни възли и далак. Констатират се кръвоизливи по кожата и лигавицата. Често се наблюдава кръвотечение от носа. Нерядко се появява и куцота, затруднено дишане и трудност при движение.

При хронифициране в 30% от случаите се развиват тежки увреждания на очите и

прилежащите им структури, което води до слепота.

Лаймската болест е най-честата кърлежопреносима зооноза при хората в България. Причинителите на лаймска болест са спирохети от род borrelia species.

При кучетата борелийната инфекция протича скрито. Клиничната проява не е характерна. Наблюдава се анорексия и обща отпадналост. Най-често се установява преходна куцота в следствие от развил се полиартрит. Възможно е да се наблюдава сърдечен блок, неврологични разстройства и бъбречна недостатъчност.

 

Анаплазмоза:

Кърлежопреносимо заболяване, причинено от anaplasma phagocytophilum. Засягат се основно циркулиращите гранулоцити. Клиниката не е специфична. Наблюдава се треска, болка в ставите, некоординирани движения, кръвотечение от носа и кървави изпражнения.

Доказано е, че за да се зарази животното, е необходимо по-малко от 24 часа от закрепването на кърлежа.

 

Дирофилариоза:

Дирофилариозата е паразитоза на белодробните артерии и дясното предсърдие и камера на сърцето при кучета и котки. Причинителите на това заболяване са 2 вида червеи (нематоди):

1.Dirofilaria Immitis - възрастните форми са с размери 12-30 см.

2.Dirofilaria Repens - възрастните форми са с размери 5-17 см.

За втория вид са отбелязани случаи на паразитиране при човека.

Крайните стадии от развитието на микрофилариите са разположени в сърцето и белодробните артерии. Паразитите раждат ларви (микрофиларии). Последните се локализират в кръвоносните съдове на кожата, откъдето биват погълнати от бълхи и комари. При следващо ухапване на здраво животно или човек, кръвосмучещите насекоми осъществяват заразяването с микрофиларии. Времето ,за което те стават възрастни форми, е около 6 месеца (при кучето).

Проявите на болестта са твърде общи. Кашлица, тежко дишане, отоци по тялото, обща телесна слабост и внезапна смърт при физическо натоварване.

Препоръчваме Ви да тествате животните си в края на летния сезон (дирофилариоза) и 1 месец след ухапване от кърлеж. По-ранните изследвания могат да бъдат фалшиво отрицателни. В профилактиката на дирифилариозата е от съществено занчение ежемесечното третиране с препарати, убиващи микрофилариите преди да достигнат фаза на зрели форми. Уместно е да се прилагат ежемесечно в периодите от годината, свързани с риск от комарни ухапвания.

 

Предлагаме Ви следните диагностични тестове:

 

1.        IDEXX 4D – съдържа маркери за два вида анаплазмоза, дирофилариоза, ерлихиоза и лаймска болест - 35 лв.

2.        Лайшманиоза – 35 лв.

3.        Дирофилариоза (самостоятелно) - 25 лв.

4.        Пълна диагностика – включва IDEXX 4D с маркери за лайшманиоза на цена в пакет - 60 лв.

 

При установяване на заболяване и незадоволителни резултати от терапията се предполага наличие на коинфекции (съпътстващи), които се диагностицират отделно.